Proiecte

Eurolink consultants este o firma de consultanta ce ofera organizatiilor o gama larga de servicii de consiliere, sfaturi in afaceri si solutii. Aceastea sunt exemple de proiecte cheie pe care le oferim ca solutii si care ar putea ajuta organizatia dumneavoastra.

somediu-630x250.png

SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in sprijinul imbunatatirii calitatii formarii profesionale continue din Romania

Contract nr. POSDRU/79/1.4/S/53587
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritara 1 – „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.4 – „Calitate in FPC”
Investeste în Oameni!
DESCRIEREA PROIECTULUI
Perioada: aprilie 2010 – martie 2013
Obiectivul general: imbunatatirea calitatii sistemului de FPC prin crearea Centrului de Resurse al Comitetului Sectorial de Formare Profesionala din domeniul Protectie Mediului (CSPFM) si adaptarea fortei de munca la cerintele pietii, prin dezvltarea a 10 noi standarde ocupationale (SO) necesare sectorului.
Obiective specifice:
- Asigurarea calitatii in FPC prin anticiparea nevoilor de calificare si dezvoltarea de 10 SO pentru noi ocupatii in domeniul protectiei mediului;
- Dezvoltarea capacitatii institutionale a CSPFM in vederea asigurarii calitatii sistemului de formare si de evaluare a competentelor profesionale, prin dezvoltarea profesionala a personalului propriu si crearea unui Centru de Resurse al CSPFM.
 
Obiectivele proiectului, stabilite conform obiectivelor POSDRU, vin in sprijinul invatarii pe tot parcursul vietii, a flexibilitatii fortei de munca si posibilitatii de recunoastere a competentelor specialistilor din domeniul protectiei mediului la nivel international, prin stabilirea competentelor specifice aferente ocupatiilor din domeniul protectiei mediului, corelate cu cele din plan UE si international. Realizarea acestor obiective este atinsa prin antrenarea specialistilor din sector pentru identificarea unor noi ocupatii, prioritare pentru piata muncii, pentru care se vor dezvolta standarde ocupationale (SO).
GRUPUL TINTA:
- Personal al membrilor comitetelor sectoriale
- Membri ai organizatiilor sindicale
- Membri ai organizatiilor patronale
- Membri ai asociatiilor profesionale
 
ACTIVITATI PRINCIPALE:
Activitatea 1 – Managementul proiectului
Activitatea 2 – Activitati de promovare a proiectului si diseminare informatii din sector
Activitatea 3 – Sprijin acordat Comitetului Sectorial, (in vederea consoldarii capacitatii membrilor/reprezentantilor de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC) prin crearea unui Centru de Resurse al Comitetului Sectorial, care va pune la dispozitia factorilor interesati informatii cu privire la standardele ocupationale din sector, la resurse umane specializate in formarea si/sau evaluarea de competente profesionale pentru ocupatii din sector precum si alte tipuri de specialisti din domeniu
Activitatea 4 – Realizarea unui Studiu privind identificarea ocupatiilor pentru elaborarea standardelor ocupationale
Activitatea 5 – Organizarea si implementarea a 8 seminare cu ateliere de lucru, regionale, in vederea diseminarii rezultatelor „Studiului privind identificarea de noi ocupatii in domeniul protectiei mediului”
Activitatea 6 – Instruirea  specialistilor pentru elaborarea standardelor ocupationale, prin stagii (vizite) de studiu la partenerii din Anglia si Grecia si prin organizarea de ateliere de lucru pentru 40 de experti sectoriali
Activitatea 7 – Elaboarea standardelor ocupationale si a calificarilor asociate in domeniul protectiei mediului
 
INDICATORI:
- 10 calificari profesionale dezvoltate in Formarea Profesionala Continua
- 10 participanti la sesiuni de instruire – Formare Profesionala Continua
- Realizarea a 11 studii, analize, rapoarte, strategii – Formare Profesională Continuă
- Certificarea a 40 de participanţi la instruire – Formare Profesională Continuă
- Validarea a 5 calificări – Formare Profesională Continuă
- Implicarea a 480 de participanti FSE (grup tinta) in una sau mai multe masuri din proiect
- Participarea a 80 de persoane din grupul tinta la seminarul national de informare/constientizare privind flexibilitatea fortei de munca si formarea profesionala bazata pe rezultate si Workshop pentru dezbateri privind identificarea ocupatiilor cerute de piata muncii din sector
- Informarea/Constientizarea a 80 de pers. din grupul tinta cu privire la ocupatiile ce necesita dezvoltare de noi SO
- 400 participanti la cele 8 seminare cu ateliere de lucru, regionale, in vederea diseminarii rezultatelor studiului.
PARTENERI:
UNIMED – Asociatia Patronala a Producatorilor si Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru protectia mediului  – beneficiar si partener principal
ENVIROEVAL – Patronat de Mediu, Audit si Evaluare
ECOIND – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala
EURO-LINK CONSULTANTS
ANCE – Athens Network of Collaborating Experts (Reteaua de Experti Colaboratori din Atena) – partener transnational, Grecia
SQA – Scotish Qualifications Authority (Autoritatea Scotiana de Calificari) – partener transnational, Scotia

sub1_pic_20110210070831_sub1_pic_20101018122935_rescue_mare-630x250.png

“R.E.S.C.U.E.” – Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana

Contract nr. POSDRU/84/6.1/S/ 57994

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”.
Domeniul major de intevenţie 6.1 – „Dezvoltarea economiei sociale”
Investeste în Oameni!

DESCRIEREA PROIECTULUI

Perioada: iulie 2010 – iunie 2013

Obiectivul general: promovarea Retelei de Economie Sociala sustenabila prin consolidarea cooperativelor si initiativelor active in domeniu in vederea dezvoltarii mecanismelor si instrumentelor necesare sprijinirii persoanele cu dizabilitati prin masuri specifice integrarii/reintegrarii pe piata muncii, marjand pe conceptul „angajare in munca cu salariu”, in loc sa opereze ca un „model terapeutic” si ca ele vor oferi oportuniti reale de tranzitie pentru a ajuta oamenii sa se pregateasca si sa intre pe piata muncii normale.

Obiective specifice:

 1. Cresterea nivelului de cunoastere a pietei muncii si a situatiei persoanelor cu dizabilitati prin analize si studii specifice;
 2. Cresterea nivelului de informare si constietizare a grupului tinta cu privire la conceptul si beneficiile economiei sociale pentru sprijinirea integrarii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati;
 3. Infiintarea Centrului de Resurse in Economia Sociala in vederea sustinerii dezvoltarii Retelei de Economie Sociala;
 4. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor resursei umane implicate in sustinerea retelei de economie sociala (specialisti, manageri si formatori in economia sociala);
 5. Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilitati;

GRUPUL TINTA
Persoane cu dizabilităţi din patru regiuni economice din România: Nord-Vest, Vest, Centru, Sud-Vest.

ACTIVITATI PRINCIPALE
Activitatea 1 – Managementul proiectului
Activitatea 2 – Analize regionale privind ocuparea persoanelor cu dizabilitati
Activitatea 3 – Organizarea a 5 campanii regionale de informare si constientizare
Activitatea 4 – Dezvoltarea si implementarea programelor de formare profesionala
Activitatea 5 – Elaborarea de instrumente si ghiduri de lucru in vederea utilizarii in toate birourile unice de angajare care urmeaza sa fie infiintate
Activitatea 6 – Infiintarea birourilor unice fixe si mobile de angajare
Activitatea 7 – Implementarea serviciilor de asistenta oferite persoanelor cu dizabilitati la birourile unice de angajare
Activitatea 8 – Vizita de studiu pentru planificarea si dezvoltarea cooperativelor sociale/unitatilor protejate in acord cu modelele de buna practica din tarile partenere
Activitatea 9 – Initierea unor analize in vederea identificarii produselor/serviciilor care prezinta cel mai mult interes si care sunt cerute pe piata persoanelor cu dizabilitati
Activitatea 10 – Selectarea a 3 modele de buna practica de cooperative sociale si  furnizarea de consultanta in stabilirea, infiintarea si functionarea celor 3 noi cooperative
Activitatea 11 – Activitati de informare, constientizare si diseminare a rezultatelor proiectului
Activitatea 12 – Organizarea unor evenimente specifice
Activitatea 13 – Infiintarea Centrului de Resurse in Economia Sociala in vederea sustinerii dezvoltarii Retelei de Economie Sociala (R.E.S.)

INDICATORI

 1. 20 participanti la programele de formare dedicate specialiştilor în domeniul incluziunii sociale
 2. 20 participanti la sesiuni de instruire  – economie sociala
 3. 1200 participanti la evenimente de constientizare/informare privind incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
 4. Organizarea a 10 evenimente de comunicare, promovare si constientizare
 5. Crearea a 40 de locuri de munca cu structurile economiei sociale
 6. Înființarea a 3 birouri unice de angajare
 7. Înființarea a 3 cooperative  sociale
 8. Formarea a 20 specialisti in economia sociala
 9. Certificarea a 20 specialisti in economia sociala
 10. Consilierea/orientarea a 200 persoane cu dizabilitati
 11. Angajarea a 40 persoane cu dizabilitati in cooperativele sociale
 12. Înfiinţarea Centrului de Resurse în Economia Socială

PARTENERI
Federatia ONPHR – Organizatia Nationala a persoanelor cu Handicap din Romania – beneficiar si partener principal
ASSOC – Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala
C.N.P.D. – Confederatia Nationala a Persoanelor cu Dizabilitati – partener transnational, Grecia
CREFOP – Fundatia „Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala”
SC Euro Link Consultants

Website beneficiar
Website proiect


cereas-630x250.png

Ocupatii de calitate in servicii sociale

Contract nr. POSDRU /79/1.4/S/55718
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritara 1 – „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.4 – „Calitate in FPC”
Investeste în Oameni!
DESCRIEREA PROIECTULUI
Perioada: aprilie 2010 – martie 2013
Obiectivul general: imbunatatirea calitatii sistemului de FPC prin crearea Centrului de Resurse in Asistenta Sociala – CEREAS si adaptarea fortei de munca la cerintele pietii, prin dezvoltarea a 10 noi standarde ocupationale (SO) necesare domeniului asistenta si servicii sociale.
Obiective specifice:
 1. Asigurarea calitatii in FPC prin anticiparea nevoilor de calificare si dezvoltarea a 10 SO pentru noi ocupatii in domeniul asistenta si servicii sociale;
 2. Dezvoltarea capacitatii institutionale a solicitantului in vederea asigurarii calitatii sistemului de formare si de evaluare a competentelor profesionale, prin dezv. profesionala a pers. propriu si crearea CEREAS (CENTRU DE RESURSE IN ASISTENTA SOCIALA);
 3. Formarea specialistilor din domeniul asistentei si serviciilor sociale în vederea identificarii si definirii unor calificari noi, cerute pe piata muncii, pentru care se vor elabora standarde ocupationale (SO) si care vor asigura participarea la o educatie continua de calitate, respectând principiile învatarii pe tot parcursul vietii;
 4. Dezvoltarea si aplicarea de mecanisme necesare promovarii noilor calificari în domeniul asistentei si serviciilor sociale;
Obiectivele proiectului, stabilite conform obiectivelor POSDRU, vin in sprijinul invatarii pe tot parcursul vietii, a flexibilitatii fortei de munca si posibilitatii de recunoastere a competentelor specialistilor din domeniul asistenta si servicii sociale la nivel international, prin stabilirea competentelor specifice aferente ocupatiilor din domeniul asistenta si servicii sociale, corelate cu cele din plan UE si international. Realizarea acestor obiective este atinsa prin antrenarea specialistilor din sector pentru identificarea unor noi ocupatii, prioritare pentru piata muncii, pentru care se vor dezvolta standarde ocupationale (SO).
GRUPUL TINTA:
 1. Personal din comisiile de specialitate şi grupuri de lucru ale CNFPA
 2. Personal al membrilor comitetelor sectoriale
 3. Membri ai organizatiilor sindicale
 4. Membri ai asociatiilor profesionale
ACTIVITATI PRINCIPALE:
Activitatea 1 – Managementul proiectului
Activitatea 2 – Activitati de promovare a proiectului si diseminare informatii
Activitatea 3 – Sprijin acordat CS prin CEREAS
Activitatea 4 – Studiu privind identificarea ocupatiilor pentru elaborarea SO
Activitatea 5 – Organizarea si implementarea a 8 seminarii cu ateliere de lucru, regionale, in vederea diseminarii rezultatelor „Studiului privind identificarea de noi ocupatii in domeniul asistenta si servicii sociale” si a cursurilor de formare
Activitatea 6 – Instruirea specialistilor pentru elaborarea SO
Activitatea 7 – Elaborarea SO si a calificarilor asociate in domeniul asistenta si servicii
INDICATORI:
 1. Infiintarea, dotarea si organizarea Centrului de Resurse in Asistenta Sociala, ce va coordona intreaga activitate a acestuia si va oferi sprijin de specialitate la nivel national
 2. Realizarea unei baze de date – specialisti in elaborarea standardelor ocupationale pe domenii
 3. Realizarea unei baze de date cu Standardele ocupationale din domeniu
 4. Realizarea unei baze de date formatori in domeniu
 5. Realizarea unei baze de date cu evaluatori de competente in domeniu – formati /autorizati.
 6. Realizarea unui studiu privind identificarea ocupatiilor pentru elaborarea standardelor ocupationale
 7. Elaborarea si intretinerea unei retele on-line pentru membrii comitetului sectorial, pentru schimb si diseminare de informatii si transfer de bune practici
 8. Editarea si transmiterea lunara a unui News-letter al Comitetului Sectorial, in format electronic cu informatii privind standardele ocupationale, formarea si evaluarea competentelor profesionale in sector, precum si alte informatii cu privire la aspecte importante din sector
 9. Organizarea unui seminar national de informare/constientizare privind flexibilitatea fortei de munca si formarea profesionala bazata pe rezultate si workshop cu cei 80 participanti pentru dezbateri privind identificarea ocupatiilor cerute de piata muncii din domeniu
 10. Organizarea unui  grup de lucru format din 40 persoane pentru elaborarea a 10 standarde, pe domenii/specialitati, in domeniul asistenta si servicii sociale
 11. Verificarea metodologica a celor 10 standarde ocupationale si a calificarilor asociate de catre institutia abilitata
 12. Validarea celor 10 standarde ocupationale si a calificarilor asociate de catre Comitetul Sectorial
PARTENERI:
CNAS – Colegiul National al Asistentilor Sociali – beneficiar si partener principal
GUVERNUL ROMANIEI – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
PUBLISIND – Federatia Sindicatelor din Administratia Publica
EURO-LINK CONSULTANTS
ANCE – Athens Network of Collaborating Experts (Reteaua de Experti Colaboratori din Atena) – partener transnational, Grecia
SQA – Scotish Qualifications Authority (Autoritatea Scotiana de Calificari) – partener transnational, Scotia
© 2024 EUROLINK. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.