Management de program

Prin serviciile oferite in cadrul managementului de program vă putem ajuta în atingerea unor obiective ambitioase in termeni de timp, cost şi calitate.

•    Studii

Elaborarea de studii privind implementarea programelor operaţionale;

Studii sectoriale;

Studii privind fundamentarea intervenţiilor din instrumente structurale.

•    Programe de training

Organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de pregătire în managementul programelor operaţionale şi al proiectelor la nivelul instituţiilor implicate în managementul programelor operaţional;
Facilitarea schimbului de experienţă şi bune practici cu instituţii similare din alte state membre ale UE.

•    Managementul portofoliului de proiecte

Tinând cont de complexitatea programelor, serviciile oferite în cadrul managementului portofoliului de proiecte includ:

-    Identificarea şi dezvoltarea portofoliilor de proiecte;
-    Evaluarea şi selecţia proiectelor propuse pentru finanţare;
-    Sprijinirea instituţiilor implicate în managementul programelor operaţionale, în monitorizarea proiectelor.

•    Dezvoltare instituţională

Sprijin în managementul programelor operaţionale, prin:

-    identificarea structurii organizaţionale optime;
-    definirea fişelor de post şi a atribuţiilor individuale;
-    elaborarea de proceduri interne de lucru;
-    consultanţă în implementarea sistemelor de management al calităţii.

Servicii de consultanţă privind gestionarea programelor şi proiectelor

•    Evaluare de program

Analiza beneficiilor unei intervenții finanțate din fonduri publice, prin raportarea la anumite criterii, precum: impactul programelor finanţate, eficienţa şi eficacitatea lor, relevanţa pentru nevoile beneficiarilor, aşa cum au fost identificate în etapa de programare.

© 2024 EUROLINK. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.